Skip to content Skip to footer

dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist nefrologije

prof. dr. sc. Sanjin Rački

Biography

Rođen u Rijeci 1964. godine. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1990. godine. Poslijediplomski studij završio u Rijeci, a dio specijalističkog usavršavanja u Beču. Područje znanstvenog interesa je nefrologija, posebice dijaliza i transplantacija bubrega.

U posljednjih 20 godina objavio je ukupno 350 znanstvenih i stručnih radova, te aktivno sudjelovao na svim kongresima Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, čiji je predsjednik bio 4 godine. Predavač i voditelj plenarnih sjednica velikog broja nefroloških skupova i konferencija. Održao oko 50 pozvanih predavanja na međunarodnim skupovima i oko 200 pozvanih predavanja na domaćim skupovima.

Osnivač i trenutni predsjednik uglednog nacionalnog simpozija “DiaTransplant” koji se održava svake 3 godine. Vodio je 18 međunarodnih kliničkih ispitivanja kao glavni istraživač u matičnoj ustanovi. Od 2005. godine prof. Rački bio je recenzent u 10 znanstvenih časopisa i član uredništva u 3 časopisa. Od 2016. godine redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Za svoj znanstveni rad dobio je više nagrada i priznanja. Bio je mentor 10 kvalifikacijskih radova, urednik 2 sveučilišna udžbenika i autor 11 poglavlja u knjigama.

Od 2001. godine pročelnik je Zavoda za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega KBC-a Rijeka, a na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci je redoviti profesor u trajnom zvanju. Aktivan je i kao član upravnog odbora Hrvatskog liječničkog zbora Rijeka, Hrvatskog društva za bubreg i Hrvatskog društva za debljinu te član nekoliko odbora vodećih međunarodnih nefroloških društava – predsjednik Svjetskog nefrološkog društva za srednju i istočnu Europu (Eastern and Central Europe Regional Board), Balkansko društvo nefrologije, dijalize i umjetnih organa (BANTAO) i Mediteransko društvo za bubreg.

Prof. Rački dobitnik je nagrade Ladislav Rakovac Hrvatskog liječničkog zbora za postignute rezultate u razvoju zdravstva, medicinske misli i znanosti.

Contact Form

Greška: Kontakt obrazac nije pronađen.