Skip to content Skip to footer

FES (funkcionalne električne stimulacije – “stolica” – po postupku)
70€